Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: висвітлення теоретичних засад та практичних аспектів розвитку науки і техніки в галузі безпеки інформаційних систем та технологій

Задачами реалізації мети видання наукового журналу, є:

  • науково-технічне представлення та розкриття впливу складових науково-технічного прогресу  на інформаційне середовище держави та суспільства;

  • розвиток і надання якісних технічних послуг сфери інформаційної та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та їх мережах;

  • висвітлення проблем створення, впровадження, розвитку та захисту державних і суспільних інформаційних систем та ресурсів;

  • сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем та послуг;

  • концептуальні питання науково-технічної та науково-інноваційної політики у світовому та інформаційному середовищі країни.

Передбачувана періодичність випуску: 4 рази на рік; обсягом: 11-13 ум. друк. арк.; формат видання: А4.

Місцезнаходження редакції: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет інформаційних технологій.

Адреса: вул. Богдана Гаврилишина 24, місто Київ, 04116, Україна.

Засновник  видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Адреса : Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60.

Ідентифікаційний код засновника:  ЕДРПОУ 02070944.

Вид видання: журнал.

Статус видання: вітчизняне, наукове.

Мови видання: змішаними мовами (українська, англійська).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: працівники галузі інформаційних технологій, студенти, аспіранти та науковці.

Наукові Рубрики:

  1. Інформаційна та кібернетична безпека.
  2. Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
  3. Інформаційно-комунікаційні системи.
  4. Телекомунікації та радіотехніка.

Усі статті, починаючи з 2020 року (з випуску 1) отримують цифровий ідентифікатор DOI та індексуються у базі CrossRef.

DOI журналу: https://doi.org/10.17721/ISTS

ISSN2707-1758