ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ У ПРИСТРОЯХ БЕЗДРОТОВОГО ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Анотація

На сьогодні існує безліч обчислювальних систем, які призначені для покращення, полегшення та вдосконалення життя людини. Оскільки з’являється все більше дослідників які зацікавленні у сфері обробки інформації, розвиток обчислювальних систем з кожним роком набирає обертів. З розвитком інформаційних систем, в не менш швидких темпах розвиваються і можливі загрози, такі як порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що обробляється. З метою запобігання можливим втратам новітні системи захисту інформації постійно оновлюються та вдосконалюються. Оскільки неможливо створити абсолютно захищену систему, завжди є ймовірність викрадення даних, тому проблема захисту інформаційних та телекомунікаційних систем набирає все більшої актуальності. Враховуючи те, що жодний захист не може бути досконалим було розроблено спосіб значного зменшення порушення конфіденційності даних. На сьогоднішній день криптосистеми найбільше використовуються для захисту інформаційно-телекомунікаційних систем та інших технологій, зокрема для захисту надважливої інформації держави, підприємства, особи або інших критично важливих даних, зокрема корпоративних таємниць, розвідувальних даних чи комерційних таємниць.

Дана стаття презентує способи використання симетричних алгоритмів для передачі сигналів у пристроях дистанційного введення даних. Подана інформація про існуючі алгоритми шифрування й використання хеш функцій. Проведене розмежування між одноключовим і двоключовим методами шифрування інформації. Детально розглянуто алгоритм AES його функції, робота раундів, схеми шифрування даних. Опис кожного алгоритму супроводжується прикладом в якому пояснюються особливості їх використання. Представлена математична модель і приклад роботи блочного алгоритму шифрування. Висвітлено принципи роботи бездротових пристроїв. Розглянуто вразливості, пов’язані з бездротовими приладами та запропоновано рішення щодо їх захисту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 7 |

Біографії авторів

Сергій Толюпа , КНУ ім Тараса Шевченка

Толюпа Сергій, доктор технічних наук, професор, професор кафе-дри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Інтереси: інтелектуальні системи управління, нап-рямки підвищення ефектив-ності функціонування інфо-рмаційних технологій, си-стеми технічного захисту інформації, кібербезпека та кіберзахист, 8 монографій.
Наука: автор більше 300 наукових праць.

 

Володимир Наконечний , КНУ ім Тараса Шевченка

Наконечний Володимир,

доктор технічних наук, старший науковий співро-бітник, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.

Інтереси: системи розпіз-навання багатопозиційного базування, системи техні-чного захисту інформації, кібербезпека та кібер-захист.

Наука: автор більше 160 наукових праць, 3 монографії, 18 патентів на винахід.

Володимир Сайко , КНУ ім Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інтереси: радиоінженерія, інформаційні технології.

Наука: автор більше 270

наукових праць, 4 монографій, 25 патентів на винахід.

Максим Котов , КНУ ім Тараса Шевченка

Cтудент кафедри кібер-безпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.

Інтереси: системи техніч-ного захисту інформації, криптографія, захист веб-додатків, кібербезпека та кіберзахист.

Наука: автор 7 наукових праць

Валерия Солодовник, КНУ ім Тараса Шевченка

Cтудентка кафедри кібер-безпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.

Інтереси: криптографічні методи захисту інформаційних систем, кібербезпека, кіберзахист

Наука: авторка 5 наукових праць


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2020-11-11
Розділ
Комп’ютерна інженерія та програмне забезпечення