РОЗРОБКА СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ, СТІЙКОГО ДО АТАК ПРОТИ ВБУДОВАНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

  • Кобозєва Алла, Бобок Іван

Анотація

Особливості сучасних мережевих комунікацій приводять до необхідності використання при організації прихованого каналу зв’язку стеганографічних алгоритмів, стійких до стиску з втратами, залишаючи актуальними задачі розробки нових ефективних стеганометодів. В роботі на основі загального підходу до аналізу стану й технології функціонування інформаційних систем, який базується на теорії збурень та матричного аналізу, розроблено новий блоковий поліноміальний ступеня 2 стеганографічний метод, стійкий до атак проти вбудованого повідомлення, в тому числі значних, з одночасним збереженням надійності сприйняття формованого стеганоповідомлення, що забезпечується використаним математичним базисом. В якості контейнера розглядається цифрове зображення. Пропускна спроможність прихованого каналу зв’язку, що будується за допомогою розробленого методу, дорівнює n-2 біт/піксель при будь-якій алгоритмічній реалізації за умови використання всіх n×n-блоків матриці контейнера, отриманих в результаті стандартної розбивки його матриці, при стеганоперетворенні. Вбудова додаткової інформації, що представляє бінарну послідовність і є результатом попереднього кодування інформації, що приховується, робиться шляхом використання нечутливих до збурних дій формальних параметрів матриці контейнера – сингулярних чисел її блоків малого розміру (n≤8). Забезпечення стійкості методу до збурних дій та надійності сприйняття формованого стеганоповідомлення досягається шляхом збільшення максимального сингулярного числа блоку, задіяного в стеганоперетворенні, при цьому величина збільшення  визначається з використанням значень, отриманих шляхом піднесення сингулярних чисел блоку у натуральний ступінь k. Алгоритмічна реалізація методу вимагає додаткових досліджень для встановлення залежності значення параметру k від властивостей зображення-контейнеру

 

DOI: https://doi.org/10.17721/ISTS.2020.1.16-22

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 120 | Завантажень PDF: 85 |

Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2020-07-16
Розділ
Інформаційна та кібернетична безпека