ОБЧИСЛЕННЯ РЕЗУЛЬТУЮЧОГО РАНЖУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕПОВНИХ ЕКСПЕРТНИХ РАНЖУВАНЬ

Анотація

Неповнота інформації є характерною рисою організаційних систем. Неповнота даних супроводжує особу, що приймає рішення, у всіх складових об’єктів корпоративної безпеки: керівництві організації, діяльності персоналу, активах компанії, впроваджених бізнес-процесах, інформаційних та інших ресурсах, фінансових засобах, використовуваних технологіях, репутації компанії тощо. Незважаючи на це, слід приймати обгрунтоване рішення. Зокрема, поширеною практичною задачею є ранжування альтернатив різної природи. Це здійснюється експертами високої компетентності в межах зон відповідальності. Природним чином виникає ситуація прийняття рішення з неповними даними, на основі якої слід знайти повне результуюче ранжування альтернатив, яке найкращим чином апроксимує інформацію, одержану від експертів, тобто є у якомусь сенсі найближчою до заданих неповних експертних ранжувань. З метою порівняння різних способів досягнення результуючого ранжування альтернатив, розглядається формалізація задачі у класах однокритеріальних та багатокритеріальних моделей для метрик Кука, Хемінга, Евкліда та Литвака. Для вирішення проблем, які виникають у ситуації неповноти інформації, вводиться низка евристик – емпіричних методологічних правил, які допомагають знаходити рішення та сприяють довизначеності математично некоректно поставлених задач. Вводиться поняття модифікованої медіани Литвака та компромісної медіани Литвака, яка знаходиться з використанням мінімаксного критерію. Описано розроблені авторами алгоритми визначення медіан експертних ранжувань альтернатив: генетичний алгоритм та евристичний алгоритм. Для ілюстрації наведено схеми роботи генетичного алгоритму. Наведено основні результати застосування описаних алгоритмів, які ілюструють ефективність їх застосування до задач ранжування, які характеризуються неповнотою інформації

 

DOI  https://doi.org/10.17721/ISTS.2020.4.27-37

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 12 |

Біографії авторів

Григорій Гнатієнко , КНУ ім Тараса Шевченка

Заступник декана факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сфера наукових інтересів – обробка експертної інформації, інформаційні технології.

 
Наталія Тмєнова, КНУ ім Тараса Шевченка

доцент кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сфера наукових інтересів – інформаційні технології

Олександр Круглов , КНУ ім Тараса Шевченка

асистент кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сфера наукових інтересів – дослідження ринку криптовалют, інформаційні технології.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2020-02-02
Розділ
Комп’ютерні науки та інформаційні технології