Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бучик Сергій Степанович, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: buchyk@knu.ua
Google Scholar Profile
ORCID
Scopus
Web of Science

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ

Фесенко Андрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: andrii.fesenko@knu.ua , Google Scholar Profile

Даков Сергій Юрійович, кандидат технічних наук, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: serhii.dakov@knu.ua , Google Scholar Profile

Торошанко Олександр Станіславович , кандидат технічних наук, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: oleksandr.toroshanko@knu.ua , Google Scholar Profile

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Браіловський Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: brailovskyim@knu.ua , Google Scholar Profile

Іларіонов Олег Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: oleg.ilarionov@knu.ua , Google Scholar Profile

Казакова Надія Феліксовна, доктор технічних наук, професор, м. Одеса, Україна, Одеський державний екологічний університет
e-mail: kaz2003@ukr.net , Google Scholar Profile

Корнієнко Богдан Ярославович, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
e-mail: bogdanko@i.ua , Google Scholar Profile

Лаптєв Олександр Анатолійович , доктор технічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: olaptiev@knu.ua , Google Scholar Profile

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, запрошений дослідник Люксембурзького університету
e-mail: lukova@knu.ua , Google Scholar Profile

Морозов Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: viktor.morozov@knu.ua , Google Scholar Profile

Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: volodym.nakonechnyi@knu.ua , Google Scholar Profile

Пархоменко Іван Іванович, кандидат технічних наук, доцент, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: ivan.parkhomenko@knu.ua , Google Scholar Profile

Плескач Валентина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: valentyna.pleskach@knu.ua , Google Scholar Profile

Субач Ігор Юрійович, доктор технічних наук, доцент, м. Київ, Україна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: i.subach@kpi.ua , Google Scholar Profile

Снитюк Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: vsnytyuk@knu.ua , Google Scholar Profile

Толюпа Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: serhii.toliupa@knu.ua , Google Scholar Profile

Marcin Bernas, PhD, Associate Professor, Bielsko-Biala, Polska, University of Bielsko-Biala
e-mail: mbernas@ubb.edu.pl , Google Scholar Profile

Renata Danieliene, PhD, Associate Professor, Vilnius University, Lithuania, Institute of Social Sciences and Applied Information
e-mail: renata.danieliene@knf.vu.lt , Scopus

Viktors Gopejenko, Doctor of Technical Sciences, Professor, ISMA University of Applied Sciences, Latvia
e-mail: viktors.gopejenko@isma.lv , Scopus

Ruslana Ziubina, PhD, Associate Professor, Bielsko-Biala, Polska, University of Bielsko-Biala
e-mail: rziubina@ubb.edu.pl , Google Scholar Profile

Miloš Ulman, Ph.D, Professor, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
e-mail: ulman@pef.czu.cz , Google Scholar Profile

Vytautas Rudzionis, Doctor of Engineering Science, Full Professor, Kaunas, Lithuania, Vilnius university, Kaunas Faculty, Institute of Appied Informatics
e-mail: vytautas.rudzionis@knf.vu.lt , Google Scholar Profile