ЗАСТОСУЙТЕ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТУ ІТ-ПРОЕКТУ

Анотація

Стан розвитку інновацій в Україні характеризується збільшенням розробок на основі старт-ап проектів з використанням у якості продукту проекту інформаційних систем різної складності. У статті проведено аналіз слабкої живучості результатів виконання старт-ап проектів. Зроблено висновок щодо необхідності прогнозування етапів розвитку продуктів ІТ проектів на основі аналізу процесів взаємодії користувачів (клієнтів) з інформаційною системою (продуктом). Розглянуто складові моделі прогнозування розвитку ІТ продуктів інноваційних старт-ап проектів виходячи з аналізу формуються набори даних взаємодії потенційних клієнтів з такими продуктами. Запропоновано алгоритм формування початкових наборів даних на основі карт подорожей клієнтів (CJM), які є інструментом фіксації подій взаємодії клієнтів з системою. Наводяться приклади моделей аналогів карт подорожей клієнтів , які є базою для фіксації та аналізу взаємодій. Цей факт є основою для формування відповідних наборів даних великої розмірності. Як механізм обробки великих масивів даних і побудови стратегій розвитку ІТ продуктів запропоновано використання нейронних мереж глибокого навчання. Побудовано математичні моделі для подальшого моделювання та аналізу отриманих результатів. У цій статті ми використовували простий лінійний регресійний аналіз для моделювання зв'язку між єдиною пояснювальної змінної і безперервної змінної відгуку (залежною змінною). Для наявних даних був застосований метод розвідувального аналізу даних для пошуку повторюваних образів і аномалій. В ході дослідження побудована модель реалізації лінійної регресії з використанням підходу на основі градієнтної оптимізації. Також були застосовані лінійні моделі бібліотеки scikit-learn для завдання регресії і реалізований стабілізаційний регресійний метод. Проведено моделювання та аналіз отриманих результатів, який показав на більшу ефективність щодо збільшеного періоду життєвого циклу продуктів ІТ проектів.

 

DOI  https://doi.org/10.17721/ISTS.2020.4.3-10

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 18 |

Біографії авторів

Віктор Морозов, КНУ ім Тараса Шевченка

Д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічного менеджменту факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна. Він має викладацький та дослідницький досвід управління складними проектами понад 30 років. Він є автором понад 220 статей у різних міжнародних журналах та виданнях відомих національних та міжнародних конференцій. Поточні наукові інтереси включають проблеми складних дистрибуційних ІТ-проектів із використанням хмарних технологій. Член IEEE.

 
Ольга Мезенцева, КНУ ім Тараса Шевченка

К.т.н., Доцент кафедри технологічного менеджменту факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна. За успіхи у навчальній та дослідницькій діяльності автору була вручена стипендія Верховної Ради України та стипендія Президента України. Автор є автором понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних. Основні напрямки дослідницької діяльності: інформаційна економічна аналітика, інструменти та впливи, системи управління інформаційними ризиками, інформаційні системи у бізнесі.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2022-02-02
Розділ
Комп’ютерні науки та інформаційні технології