ФОРМУВАННЮ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ІГРОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Основними сферами застосування теорії ігор є економіка, політологія, тактичні і воєнно-стратегічні задачі, еволюційна біологія і, в останній час, інформаційні технології, безпека  та штучний інтелект. Теорія ігор вивчає задачі прийняття рішень декількох осіб (гравців). Вона стосується поведінки гравців, рішення яких впливають один на одного. Теорія ігор призначена для вирішення ситуацій, в яких результат рішення гравців залежить не тільки від того, як вони їх вибирають, а і від вибору рішень інших гравців, з якими вони взаємодіють. Якщо розглядати сферу інформаційної безпеки, то особливістю інформаційного конфлікту системи оперативного управління захистом інформації та порушника, який намагається здійснити несанкціонований доступ є те, що протидіючі сторони, які мають декілька способів дій, можуть застосовувати їх багаторазово, вибираючи найкращий спосіб з урахуванням інформації про дії протилежної сторони. При цьому кожний крок вирішення конфлікту характеризується не фінальним станом, а деякою платіжною функцією. У багатьох ситуаціях при проектуванні систем захисту інформації виникає необхідність розробки та прийняття рішень в умовах невизначеності. Невизначеність може мати різний характер. Невизначеними є сплановані дії хакерів, які скеровані на зменшення ефективності систем захисту. Невизначеність може стосуватися ситуації ризику, в якій система управління інформаційної мережі, що приймає рішення по застосуванню системи захисту, здатна встановлювати не тільки усі можливі результати рішень, але й вірогідність можливих умов їх появи. Умови проектування впливають на прийняття рішень підсвідомо, незалежно від дій суб'єкта, що приймає рішення. Коли відомі всі наслідки можливих рішень, але невідома їх вірогідність, очевидно, що рішення приймають в умовах повної невизначеності. Основною перспективною теорією аналізу процесів прийняття рішень на етапі проектування систем захисту інформації є теорія ігор. Застосування теорії ігор в області моделювання процесів прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки має різні підходи, які в даний час не систематизовані, а інколи й вступають в протиріччя між собою. Тому виникає необхідність розробки методів оперативного (адаптивного) управління захистом інформації залежно від наявності апріорної інформації про можливість атак порушника й реалізовані ним стратегії створення несанкціонованого доступу до інформаційного ресурсу. Теорія ігор дозволяє запропонувати рекомендації по формуванню стратегії управління режимами роботи систем захисту.

 

DOI  https://doi.org/10.17721/ISTS.2020.4.38-47

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 14 |

Біографії авторів

Сергій Толюпа , КНУ ім Тараса Шевченка

Доктор технічних наук, професор, професор кафед-ри кібербезпеки та захисту інформації Київського наці-онального університету імені Тараса Шевченка.

Інтереси: інтелектуальні системи управління, напрямки підвищення ефек-тивності функціонування інформаційних технологій.

Наука: автор більше 300 наукових праць, 8 монографій.

Наталія Лукова-Чуйко , КНУ ім Тараса Шевченка

Доктор технічних наук, професор завідувач кафе-дри кібербезпеки та захисту інформації Київ-ського національного

університету імені Тара-са Шевченка.

Інтереси: інформаційні технології, криптографія, інформаційна та кібербез-пека.

Наука: автор більше 70 наукових праць, 2 монографії.

Володимир Наконечний , КНУ ім Тараса Шевченка

Доктор технічних наук, старший науковий співро-бітник, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського наці-онального університету імені Тараса Шевченка.

Інтереси: системи розпіз-навання багатопозиційного базування, кібербезпека.

Наука: автор більше 160

наукових праць, 18 патентів на винахід

Володимир Сайко , КНУ ім Тараса Шевченка

Доктор технічних наук, професор, професор кафед-ри прикладних інформацій-них систем Київського національного універси-тету імені Тараса Шев-ченка.

Інтереси: радиоінженерія, інформаційні технології.

Наука: автор більше 270

наукових праць, 4 монографій, 25 патентів на винахід.

Олег Кулінич , КНУ ім Тараса Шевченка

Кандидат технічних наук, доцент, доцент спеціальної кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Інтереси: криптографія, системи захисту інформації.

Наука: автор більше 60 наукових праць.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2020-02-02
Розділ
Інформаційна та кібернетична безпека