МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Автор(и)

  • Сергій Толюпа Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1919-9174
  • Сергій Штаненко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9776-4653

DOI:

https://doi.org/10.17721/ISTS.2023.1.28-36

Ключові слова:

граф, діаграми, кіберзагрози, множини, моделі, функції, підмножини, проєктування, система захисту інформації, керування інформаційною безпекою

Анотація

Результативне розв'язання задач аналізу і синтезу систем керування інформаційною безпекою не можна забезпечити одними лише способами простого опису їхньої поведінки в різних умовах – системотехніка виявила проблеми, які потребують кількісного оцінювання характеристик. Ті дані, що отримані експериментально або шляхом математичного моделювання, повинні розкривати властивості систем керування інформаційною безпекою. Основним у них є ефективність, під якою розуміють ступінь відповідності результатів захисту інформації поставленій меті. Остання, залежно від наявних ресурсів, знань розробників та інших факторів, може бути досягнута тією або іншою мірою, причому можливі альтернативні шляхи її реалізації. У ряді публікацій авторами запропоновано основи категорійного апарату теорії множин, які дозволяють пояснити процес взаємовідносин множин загроз і множин системи захисту інформації, що дозволяє будувати різні математичні моделі з метою аналізу систем інформаційного обміну в системах критичного застосування. Нині створення систем керування інформаційною безпекою неможливе без дослідження й узагальнення світового досвіду побудови інформаційних систем та їхніх складових підсистем, одними з ключових серед яких є системи захисту інформації та протидії вторгненням в інформаційну систему. Складовими математичного забезпечення таких систем є моделі процесів нападу на механізми захисту та блокування або знищення самих кіберзагроз. Базою таких моделей є математичний апарат, який має забезпечити адекватність моделювання процесів захисту інформації за будь-яких умов впливу кіберзагроз. Під час визначення математичного апарату необхідно чітко розуміти, як будуються ті або інші множини кіберзагроз та як здійснюються взаємовідносини самих множин кіберзагроз, множин елементів системи захисту та множин систем виявлення кібератак, які мають контролювати правильність роботи процесу захисту інформації. У статті проаналізовано різні варіанти побудови моделей системи керування інформаційною безпекою та створено математичну модель, яка враховує внутрішні взаємозв'язки різних підмножин складових системи захисту інформації за впливу кіберзагроз.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Інформаційна та кібернетична безпека